Go Green

Spar mange penge årligt med isolering fra Isohot

Hos IsoHot er et hustjek gratis og uforpligtende. Du får en dialog omkring husets tilstand med en af vores dygtige rådgivere

53 37 69 21

Om Isohot

Når man i det daglige sidder med rådgivning inden for byggeri, ser man tit de udfordringer der kan være med bla. brandkravene, samt måden isoleringer bliver udført på, derfor valgte vi at sende vores folk på kursus inden for isoleringsområdet og startede efterfølgende Isohot grundet den store interesse.

Alle vores isolatører har en håndværksmæssig uddannelse, hvilket er jeres garanti for at i får korrekt udført håndværk….TIL TIDEN

Hvad koster det at få isoleret min bolig?

Prisen afhænger af isoleringstypen, boligens størrelse og konstruktionstype. Oftest vil din investering af energioptimeringen være tjent hjem over en ganske kort periode på ca. 1- 5 år. Uanset hvilken pris i måtte få fra vores konkurrenter/kollegaer, matcher vi selvfølgelig prisen, dog skal tilbuddet være sammenligneligt.

Energitilskud

Energitilskuddets størrelse beregnes ud fra, hvor mange kilowat-timer du i fremtiden kommer til at spare pr. m² pr. år ved at efterisolere. Tilskuddet udbetales i kraft af at du nedbringer dit energiforbrug og er iværksat for at animere jer som boligejer til at udføre energibesparende tiltag.

Efterisolering

Det er vigtigt, at man husker at tænke på efterisoleringen, når boligen skal renoveres eller moderniseres. Hvis man eksempelvis efterisolerer et loftsrum på et 120 m² stort hus fra 50 mm til 250 mm, vil man reducere ud-slippet af C02 med mere end 1,5 tons pr. år.

Vi isolerer med Isodan

ISODAN® har mere end 40 års erfaring og er et 100% danskejet firma med forhandlere og isolatører over hele landet.

Når du får isoleret af autoriserede ISODAN® isolatører, er du sikker på materialerne er godkendte og af højeste kvalitet, samt at arbejdet udføres professionelt af uddannede isolatører og opfylder alle gældende lovkrav. Alle autoriserede ISODAN® isolatører er uddannet af os og er underlagt en løbende kvalitetskontrol og efteruddannelse.

Vi udsteder attester, som sendes direkte til boligejeren fra ISODAN® ApS, på udført isolationsarbejde. Disse attester kan indgå som fremtidig dokumentation på ejendommens energitilstand, f.eks. i forbindelse salg m.m.

Isoleringstyper

Hulmursisolering

Hule teglstensmure har i stor udstrækning været benyttet i de sidste 100 år - først og fremmest i parcelhuse, men også i den øverste etage i fleretages ejendomme.

Denne konstruktion var materialebesparende, og hulrummet mellem murerne gav også en let isolering på grund af den stillestående luft.ISODAN® hulrumsfyld mangedobler den stillestående lufts isolerende virkning.

For at spare penge skal der isoleres. Med en optimal hulmursisolering kan du nemt reducerer en høj varmeregning samt slippe af med træk fra kolde vægge og dermed forbedre indeklimaet. Ligeledes kan eksisterende isolering i hulmuren falde sammen over tid. Derfor vil man især i ældre huse kunne opleve kolde områder forskellige steder på indervæggen, der hvor isoleringen er faldet sammen. Det er kuldebroer, der genererer varmetab, og derved en forhøjet varmeregning. Det kan nemt udbedres ved efterisolering af ydervæggen på dit hus.

Fordele ved hulmursisolering

  • Forbedre indeklimaet
  • Nedbringer varmeregningen
  • Øger salgsværdien på din bolig
  • Kort tilbagebetalingstid (ofte inden 3-5 år)

Loft

Føler du, at du fyrer for gråspurvene, og at din varmeregning stiger fra år til år og at det trækker i dit hus? Så har du formentlig ikke en tilstrækkelig god loftisolering. Efterisolering af loftet med Papirisolering er meget effektivt, da det ligger sig som en tætsluttende ”dyne” uden nogen former for tilskæringer og sprækker, hvorfra der kan opstå varmetab og træk.

Ved loftsisolering blæses isoleringsmaterialet løst ud på loftet. Ligger der isolering i forvejen, blæses Papirisoleringen oven på den eksisterende isolering, så der lukkes af for revner og sprækker i den eksisterende isolering. Det er en effektiv måde at fjerne de kuldebroer, der er årsagen til varmetab.

Det er ikke kun om vinteren, du har glæde af din Papirisolering, men også i høj grad om sommeren, idet papirfibrene er i stand til at akkumulere varmegennemstrømningen (i lighed med en termoflaske som jo også kan bruges til kolde drikke..) således at indeklimaet i huset også forbedres markant på varme sommerdage.
Grundet de tilsatte salte trives skadedyr ikke i ISODAN® papirisolering.

Dobbelt gevinst..

Det er ikke kun om vinteren, du har glæde af din Papirisolering, men også i høj grad om sommeren, idet papirfibrene er i stand til at akkumulere varmegennemstrømningen således at indeklimaet i huset også forbedres markant på varme sommerdage.

Krybekælder og gulvisolering


Krybekældre er tit isoleret ved hjælp af nedefra ophængte eller påsømmet isoleringsmåtter, som tyngdekraften over tid har indhentet, sådan at de har mistet deres tætsiddende placering og dermed isoleringsevne. Ved efterisolering af krybekælder indblæses EPS (flamingo) i hele krybekælderens rumfang, dermed udfyldes og tætnes alle hulrum af granulaten. På denne måde omdannes krybekælderen effektivt til det, man kalder en varm krybekælder uden nogen former for kuldebroer eller muligheder for træk. For at benytte denne isoleringsmetode er der nogle konstruktionsmæssige krav som skal være opfyldt. En inspektion af vores isolatører vil klarlægge, hvorvidt kælderen opfylder disse krav.

Et alternativ er at krybekælderen nedefra påføres en granulat af papir sprayfibre iblandet en miljøvenlig lim, der gør den i stand til at hæfte direkte på gulvstrøer og andre konstruktioner. Denne metode kaldes for wet-spray.

Er det koldt om tæerne og trækker det langs gulvet?

En dårligt isoleret krybekælder er ofte årsag til stort varmetab og dårligt indeklima. Ved isolering af krybekælder og gulvisolering stopper man effektivt træk hen over gulvet og undgår, at gulvet føles koldt.

Gulv og etageadskilelse

Hvordan isolerer man, når huset ikke har en krybekælder, der kan isoleres, og gulvet stadig følges koldt? Eller hvis det er adskillelsen mellem to etager som ønskes isoleret. Her kan vi foretage en gulvisolering, hvor vi efterisolerer med Papirisolering i hulrummet under gulvet.

Ved isolering af gulve og etageadskillelser indblæses Papirisolering i langt de fleste tilfælde gennem borede huller i gulvet (som repareres efterfølgende) eller gennem udvendig adgang fra gavle og facader (udtagning af mursten). Det er en meget effektiv isoleringsmetode som sikrer, at Papirisoleringen kommer ud i alle hulrum og samlinger. Resultatet er at du får et dejligt varmt og trækfrit gulv at gå på. Yderligere opnår du ved indblæsning i etageadskillelser en lyddæmpende effekt i kraft af Papirisoleringens høje densitet.

Konstruktionsopbygning

Etageadskillelse af træ kan opbygges på stedet eller udføres af elementer, hvor man derefter udlægger svømmende gulv og monterer underloft. Bjælkerne kan bestå af limtræsbjælker, specielle lette bjælker eller massive træbjælker.

Wet-spray

Hvor bruges det?

ISODAN® Wet-Spray Fibre er specielt velegnet og effektivt til u-isolerede krybekældre, industrihaller med kondens på stålkonstruktionen og lodrette skunkvægge samt lydisolering af fx. parkeringskældre, lydstudier og lignende. Ligeledes kan ISODAN® Wet-Spray isolering med fordel også benyttes til indvendig isolering af gipsvægs konstruktioner og lignende, idet der opnås en 100% tætsluttende isolering uden risiko for tilskæringsfejl i forbindelse med skæve ydre vægge, lægter eller rør/-elinstallationer.

Ældre huse med krybekælder er ofte uden isolering under gulvet. Med ISODAN® Wet-Spray Fibre kan gulvets underside sprøjteisoleres nede fra krybekælderen, hvis kælderen som udgangspunkt er minimum 60 cm dyb. ISODAN® Wet-Spray hæfter direkte på strøer og undersiden af gulvet. Isoleringen bliver en sammenhængende flade uden samlinger og uden kuldebroer. Ved denne metode kommer isoleringen ikke til at hænge, og man undgår lommer med træk.

Generelt om ISODAN® Wet-Spray Fibre

Hvad er ISODAN® Sprayfibre? Det er to i en, termisk og akustisk isoleringsmateriale, som er en blanding af specialbehandlet cellulosefibre og et specielt bindemiddel. Disse bestanddele blandes i påførings-processen i ønsket tykkelse, og formes til en holdbar isolerende belægning, som er helt fri for asbest, glas- og mineralfibre. Generelt kan ISODAN® Wet- sprayfibre påføres alle typer tag, gulv- og vægkonstruktionsoverflader. Forudsat at det nødvendige forarbejde er udført før påsprøjtning.

Gratis hustjek

Hos IsoHot er et hustjek gratis og uforpligtende

Du får en dialog omkring husets tilstand med en af vores dygtige rådgivere samt en vurdering af, hvor der bør sættes ind, så slid ikke udvikler sig til skader.

Tilstanden på jeres tag, samt forventet levetid
Vinduer og døre
Isolering i hulmure samt loft
Træværket
Termografering

Tryghed

Hos IsoHot er det fokus på kunden samt det gode håndværk der driver virksomheden. Det vigtigste for IsoHot er at du er 100 % tilfreds med det udførte arbejde og føler dig tryg fra start til slut, derfor dokumentere vi vores arbejde og aflevere en rapport med foto, så i om mange år kan tænke tilbage på en god oplevelse.

Tak, din henvendelse er registreret!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Vi vidergiver aldrig dine oplysninger eller sender dig spam